کولومویتسوا آنا یوریونا

کولومویتسوا آنا یوریونا

مدیر. لجیستیک. خدامات گمرکی
ویاچسلاو یواچو

ویاچسلاو یواچو

مدیر. فعالیت اقتصادی خارجی، برونسپاری، مشاوره
کریستینا ژاگورینا

کریستینا ژاگورینا

مدیر. طب، داروشناسی، لوازم آرایشی
الیزاوتا کاروتکیخ

الیزاوتا کاروتکیخ

دبیر مسئول. تعامل با همتایان روس و ایرانی
حمید طاهری

حمید طاهری

دستیار. نماینده درجمهوری اسلامی ایران