کریستینا ژاگورینا

آموزش:

از 2005 تا 2011 – آکادمی پزشکی مسکو به نام سچنوف، دانشکده طبی.

– از 2011 تا 2013 – دانشگاه دوستی ملل روسیه – رزیدنتی در رشته امراض پوستی و مقاربتی.

 

تجربه کار:

از 2013 تا 2022 به عنوان دستیار دفتر گروه آموزشی پوست شناسی و ونیرولوژی شعبه آموزش دائمی پزشکی دانشگاه دوستی ملل روسیه کار می کرد، مشغول فعالیت معلمی و پژوهشی علمی بود. در حال حاضر در کنفرانسها ونمایشگاههای روسیه و بین المللی گوناگون شرکت می کند. مکررأ در کنفرانسها به عنوان سخنگو شرکت می کرد. مؤلف بیش از 20 کار علمی چاپ شده است.

– از 2013 تا 2018 همکار علمی انستیتوی کلینیکی علمی و تحقیقی به نام ولادیمیرسکی و کندیده دکترا بود. سال 2018  از رساله در تخصص امراض پوستی و مقاربتی با موفقیت دفاع کرد.

– از سال 2013 تا حال حاضر به عنوان پزشک امراض پوستی و مقاربتی و متخصص آرایشی به طور دائمی کار می کند.

– از سال 2022 کارشناس در عرصه توسعه همکاری با ایران در زمینه پزشکی، داروشناسی و لوازم آرایشی و بهداشتی است.