مسکو

آدرس: شهر مسکو، خیابان مارشال تیموشنکو، ۱۷/۲

تماس: ۷۹۸۵۱۶۳۳۹۲۳+

iran.tpprf@obydenov.ru

تهران

ایران، تهران، میراماد، خیابان چهارم، خانه ۱۰، اتاق ۵

+79850496404

روش ارسال درخواست

همکاران گرامی ‚ لطفا تمام درخواست ها به دفتر نماینده افتخاری اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در ایران را بر روی سربرگ رسمی شرکت و امضاء شخص مجاز به تصمیم گیری ( مدیر عامل‚ معاون مدیر عامل‚ صاحب شرکت) ارسال بفرمایید و لطفا درخواست های همکاری و کمک لازم از طرف ما را به صورت مشخص و واضح اظهار بفرمایید و همچنین اگر شما در این مسائل راه حل مناسب ‚ فاکتورهای زمانی و بازرگانی‚ قابل استفاده بودن و خطرات احتمالی در نظر دارید آنرا نیز ارائه بفرمایید.