مسکو میزبان کنفرانس ” توسعه همکاری های استراتژیک بین روسیه و ایران”

/
24 نوامبر 2014 مسکو میزبان کنفرانس " توسعه همکاری های استراتژیک بین رو…

دیدار با نمایندگان استان مازندران

/
در 9 فوریه 2015 معاون رئیس اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه جناب آقای گر…

نشست شورای بازرگانی روسیه و ایران

/
در 26 فوریه 2015 نشست شورای بازرگانی فدراسیون روسیه و ایران …