الیزاوتا کاروتکیخ

دبیر مسئول. تعامل با همتایان روس و ایرانی

آموزش:

– دانشکده کشورهای آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو، فوق لیسانس؛

– دانشگاه علامه طباطبائی (تهران)، دوره دانش افزایی.

زبانها: فارسی، انگلیسی، فرانسوی

تجربه کار:

از 2019 مشغول فعالیت معلمی و مترجمی بود؛

– جشنواره بین المللی سینمایی مسکو2022 – فیلم “مامان” توسط آرش انیسی، ترجمه؛

– جشنواره بین المللی هنر آرتلایف فست 2022 – پروژه نقاشی ایرانی، سازماندهی و ترجمه؛

– از 2022 تا امروز – دبیر مسئول دفتر نماینده افتخاری اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران (تعامل با همتایان بازرگانی روس و ایران، ترجمه)