ویاچسلاو یواچو

مدیر کل شرکت با مسئولیت محدود “س س ل”

سال تولد:1966

آموزش: آموزشگاه عالی، مهندسی و نظامی نیروهای موشکی سرپوهوف

تجربه کار:

از 1996 تا 2018 در شرکتهای متفاوت نفتی کار می کرد.

مشغول مسایل پژوهشی،استخراج، انتقال، فراوری، فروش عمده و تجارت خرده فروش محصولات نفتی و پتروشیمی بود.

از 2018 کارمند سازمان تجاری “آنتارس” شد و اینجا تا حال حاضر به عنوان مدیر کل شرکت با مسئولیت محدود “س س ل” کار می کند (فروش عمده، لجیستیک، دارایی، خدامات برونسپاری فعالیت اقتصادی خارجی).