صادرات خودروهای ایرانی

 شرکت ایرانی سایپا قرارداد را با مبلغ 450 میلیون یورو برای صادرات سه مدل خودرو به روسیه و بلاروس امضا کرد. فبلأ بین شرکتهای ایران و روسیه 12 توافقنامه جهت همکاری دوجانبه امضا شدند.

شرکت سایپا تولیدکننده دوم ماشین در ایران است.