ایران و روسیه سند همکاری ترانزیتی و تجاری امضا کردند

مسکو- ایرنا- یادداشت تفاهم همکاری سه جانبه بین صندوق توسعه حمل و نقل ایران، شورای هماهنگی حمل و نقل اوراسیایی و مرکز توسعه اقتصادی کشورهای مشترک المنافع در مسکو به امضا رسید.

این یادداشت تفاهم در حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و دیمیتری زورف معاون وزیر حمل و نقل روسیه به امضای داوود دانش جعفری رئیس صندوق توسعه حمل و نقل ایران، وادیم گانین مدیر مرکز توسعه اقتصادی و گنادی بوسونوف مدیرکل شورای حمل و نقل اوراسیایی رسید.

بر اساس مفاد این یادداشت تفاهم، طرفهای امضا کننده برای افزایش تجارت، ترانزیت و انبار کالا در مسیر کریدورهای بین المللی به ویژه کریدور شمال- جنوب با یکدیگر همکاری می کنند.

طرفهای امضا کننده این تفاهم نامه همچنین بر تبادل اطلاعات، انجام پروژه های مشترک و تبادل هیاتهای تخصصی برای دستیابی به این اهداف تاکید کردند.