توقف واردات گندم در سال جاری/ در سال پایانی دولت قبل ۷ میلیون تن گندم وارد شد

هران- ایرنا- معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از توقف واردات گندم در سال جاری به دلیل رشد تولید خبر داد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد امسال ۱۱ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود؛ بنابراین دیگر نیازی به واردات این محصول نیست.

مهاجر گفت: در سال ۱۴۰۲ با توجه به افزایش میزان تولید، خرید گندم به ۱۰.۵ میلیون تن رسید که میزان واردات در این بخش به یک میلیون تن رسید.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۱.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که رقم مناسبی است و به‌تازگی پرداختی به کشاورزان شروع می‌شود.