ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافقنامه مناطق تجاری آزاد را امضا می کنند

میخاییل میشوستین، نخست وزیر روسیه اعلام کرد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران می توانند توافقنامه در مورد منطقه تجاری آزاد را تا پایان سال 2023 امضا کنند.

میشوستین همچنین به کمیسیون دائمی همکاری های تجاری و اقتصادی روسیه و ایران که جلسه ماه دسامبر در شهر تهران خواهد داشت دستور داد که پروژه های دقیق را بررسی و مطالعه کند.