صادرات ایران به هند

صادرات ایران به هند هنگام دو ماه اول سال جاری در مقایسه با همین دوره سال گذشته دو برابر افزایش یافت و به صد و سی و چهار میلیون دلار رسید.

محصولات نفتی، مواد اولیه برای تولید رنگها و میوه ها بیشتر از کالاهای دیگر از ایران به هند صادر شدند.