ایران ایسرائیل را به حمله بر کارخانه اصفهان متهم کرد

به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به حمله بر کارخانه نظامی اصفهان ایسرائیل را متهم کرد.

آقای ایروانی درنامه به دبیر کل و نماینده شورای امنیت سازمان ملل گفت: “تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی مسئول حمله تروریستی به مجموعه کارگاهی وزارت دفاع در شهر اصفهان است و اقدام این رژیم نقض قوانین بین‌المللی و محکوم استگ”.