اهداف ما

توسعه همه جانبه روابط تجاری در بازارهای روسیه و ایران و ارتقاء طرح های تجاری در دو کشور.

پیشنهاد ما چیست

ما همیشه آماده به عهده گرفتن نقش کاربردی در تحقق اهداف تجاری شما در ایران و یا روسیه و در بخشی که برای شما و پروژه شما مهم است هستیم.

دفتر ما

دفتر ما به شما امکان رابطه با اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران و دسترسی به منابع این اتاق و ارتباط با اعضاء این اتاق را می دهد.

روابط ایران و روسیه

تعامل فدراسیون روسیه با ایران جهت تأمین منافع ملی، تقویت ثبات و امنیت در منطقه قفقاز، آسیای مرکزی و خاور میانه  نقش قابل ملاحظه دارد.

خط توسعه روابط چند جانبه با ایران موجب ملاقات و ارتباط در سطح ارشد است. گفت و گوی سیاسی بین ایران و روسیه مبنی برنزدیکی دیدگاههای دو کشور در خصوص  اکثر مسایل دستور کار جهانی و منطقه ایی شامل ایجاد نظم جهانی چندجانبه مطابق با حقوق بین المللی، افزایش نقش سازمان ملل متحد در امور بین المللی، مقاومت با چالشها و تهدیدهای جدید است.

رایزنی های ایران و روسیه به طور مداوم توسط وزارتهای امور خارجه بارگزار می شوند، روابط  پارلمانی و همکاری ایران و روسیه در زمینه فرهنگی، انسانی و آموزشی توسعه و گسترش می یابند.

کمیسیون دایمی همکاری تجاری و اقتصادی بین روسیه و ایران در گسترش روابط تجاری و اقتصادی نقش قابل ملاحظه دارد. روابط مستقیم بین استانهای روسیه و ایران توسعه می یابند. در حاشیه کمیسیون بین دولتها سازمانها و گروههای کاری صنعتی و تخصصی و همچنین گروه همکاری فرامنطقه ای فعالیت می کنند.

 

ولادیمیر اوبیدنوف

ولادیمیر اوبیدنوف

نماینده افتخاری اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران

مسکو میزبان کنفرانس ” توسعه همکاری های استراتژیک بین روسیه و ایران”

/
24 نوامبر 2014 مسکو میزبان کنفرانس " توسعه همکاری های استراتژیک بین رو…

دیدار با نمایندگان استان مازندران

/
در 9 فوریه 2015 معاون رئیس اتاق بازرگانی فدراسیون روسیه جناب آقای گر…

نشست شورای بازرگانی روسیه و ایران

/
در 26 فوریه 2015 نشست شورای بازرگانی فدراسیون روسیه و ایران …