مسکو

مسکو :خیابان برستکایا-1 ‚ پلاک 22 ‚ طبقه ششم
تلفن :
9507 937 495 7+
پست الکترونیکی : info@iran-tpprf.ru

تهران

تهران:
خیابان دوم یوسف آباد‚ پلاک 10 ‚طبقه 2 ‚ واحد 4
پست الکترونیکی: info@iran-tpprf.ru

روش ارسال درخواست

همکاران گرامی ‚ لطفا تمام درخواست ها به دفتر نماینده افتخاری اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در ایران را بر روی سربرگ رسمی شرکت و امضاء شخص مجاز به تصمیم گیری ( مدیر عامل‚ معاون مدیر عامل‚ صاحب شرکت) ارسال بفرمایید و لطفا درخواست های همکاری و کمک لازم از طرف ما را به صورت مشخص و واضح اظهار بفرمایید و همچنین اگر شما در این مسائل راه حل مناسب ‚ فاکتورهای زمانی و بازرگانی‚ قابل استفاده بودن و خطرات احتمالی در نظر دارید آنرا نیز ارائه بفرمایید.