الکساندر ماکسیموو

متولد : 1965/08/30

سال 1982 : فارغ التحصیل شده از دبیرستان منطقه سویرلوسکایا در ناحیه سالدینسکی باسیانوسکی.

سال 1988 : فارغ التحصیل شده از دانشگاه UEMIIT ( دانشگاه مهندسی راه و آهن اورال).

سال 1987 -1989 : مدیریت راه آهن سوردلوسک.

سال 1989 -1994 : معاون مدیر عامل شرکت سهامی بسته ( اورال – کوارتز).

سال 1994 -1996 : مدیر عامل (EUROCHERMET).

سال 1994 -2001 : رئیس هئیت مدیره شرکت سهامی بسته (EUROCHERMET- HOLDING).

سال 2001 -2003 : مدیر عامل شرکت راه ابریشم ( (SILK WAYآذربایجان.

سال 2003 -2007 : مدیر عامل شرکت با مسئولیت محدود ((BN-INVEST AKOBOقزاقزستان.

سال 2007 -2009 : مدیر عامل ((PARLIAMNET CENTER.

سال 2003 -2011 : مدیر عامل شرکت با مسئولیت محدود ((ENERGO-HOLDING.

سال 2011 – تا حالا : رئیس هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود ((INVESTROY GROUP.

سال 2014 – تا حالا : شرکت با مسئولیت محدود ((STROYGASSERVICE.