15688429808_9f6e45780b

مسکو میزبان کنفرانس ” توسعه همکاری های استراتژیک بین روسیه و ایران”

24 نوامبر 2014 مسکو میزبان کنفرانس ” توسعه همکاری های استراتژیک بین روسیه و ایران” بود.
این کنفرانس با حضور شورای همکاری های بین المللی روسیه ‚ مرکز ایمنی و انرژی ‚ سفارت جمهوری اسلامی ایران و مرکز مطالعات ایران و یورآسیا (شهر – تهران) با کمک مالی شرکت لوک اویل ” LUKOIL “روسیه برگزار شد.
این کنفرانس توسط رئیس شورای همکاری های بین المللی روسیه جناب آقای “ایگر ایوانف” و معاون وزیر امور خارجه ایران جناب آقای “هادی سلیمان پور” افتتاح شد.
هر دو طرف در سخنرانی خود بر نیاز به تجدید نظر در نظم جهانی کنونی ‚ نقش نهادهای بین المللی ‚ درک و شناخت توانایی ها و قدرت دولت ها‚ وضعیت در حال تغییر با سرعت در جهان امروز‚ ظهور چالش های جهانی و منطقه ای مشترک جدید و برقراری روابط حسنه بین دو کشور برای مقابله با تحریم ها تاکید کردند. در عین حال رئیس شورای همکاری های بین المللی روسیه به اینکه “در حال حاضر وظیفه اصلی پر کردن روابط دو جانبه با محتوای واقعی در منافع هر دو کشور و تعامل در عرضه بین المللی است” تاکید کرد.
که البته اصلی ترین سئوال در مورد سرنوشت برنامه هسته ای ایران است که باقی مانده است. به نظر ایگور ایوانف طرز فکر غرب در مورد اینکه انزوای ایران به خاطر تحریم های غرب به نفع روسیه است و ایران به خاطر تحریم ها مجبور کار بار روسیه است اشتباه دانست.
معاون وزیر امورخارجه ایران جناب آقای هادی سلیمان پور نیز به اهمیت ایجاد روابط حسنه بین ایران و روسیه و نیاز به توسعه درک متقابل از اصول اساسی نظم جهانی مدرن‚ شناخت یکدیگر و احترام به علاقه مندی ها و منافع یکدیگر اشاره کرد.
به گفته ایگور ایوانف در درجه اول کلید روابط دوجانبه پیدایش اعتماد بین دو کشور است . که دو عنصر “گفتگو و همکاری” برای ساخت این اعتماد مورد نیاز است.
در طول 3 دوره این کنفرانس شرکت کنندگان چشم انداز همکاری بین روسیه و ایران در سطوح جهانی‚ منطقه ای و دو جانبه را مورد بحث قرار دادند. به عنوان بخشی از بحث چالش های منطقه ای همچون داعش‚ وضعیت سوریه‚ تهدید رشد بی ثباتی در افغانستان و گسترش افراط گرایی مذهبی مورد بحث قرار گرفت.تشابه مواضع متخصصین روسیه و ایران در این مسائل امید برای توسعه همکاری ها در پرداختن به این مسائل را فراهم می کند.
در بخش روابط دوجانبه در مورد پتانسیل های بکر و جدید تجارتی دو طرف و موانع موجود در عرضه اقتصادی مانند فقدان مکانیزم مناسب پرداختی بین طرفین ‚ محدودیت های گمرکی و موانع اداری موجود مورد بحث قرار کفت.
201411241047522014112410470915253735134_fa40608b4915256333573_2dedcce74b

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply